Business Intelligence i Big Data

Business Intelligence to obszerna dziedzina wiedzy łącząca m.in. takie obszary jak Big Data, przetwarzanie in-memory, analiza danych oraz rozwiązania do ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ETL) a także aplikacje analityczne. Większość oferowanych na rynku pakietów oprogramowania umożliwia rozwiązanie tylko wąską części problemów z tych obszarów. SID Group, dzięki rozwiązaniom SAP Sybase, SAP HANA oraz SAP BusinessObjects pozwala uzyskać spójny efekt końcowy, umożliwiając coraz większej liczbie firm podejmowanie ważnych decyzji biznesowych z wykorzystaniem technologii mobilnych i społecznościowych oraz analizy dużych zbiorów danych. Business Intelligence jest pojęciem o bardzo szerokim znaczeniu. Najbardziej ogólnie można przedstawić je jako proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Prezentowanie danych staje się coraz bardziej popularne w biznesie. Użytkownicy doceniają wielką wartość, jak i nowe możliwości takiej analizy danych. Zdolność do organizowania i rozumienia złożonych zjawisk w biznesie jest niezwykle ważna, a dzięki ich wizualizacji na mapach jest to znacznie łatwiejsze. System BI aktywnie wspiera controlling w organizacji, dostarcza kompletne oraz wiarygodne informacje na temat wszystkich obszarów działalności, opierając się na zestawie danych zawartych w hurtowni. BI pozwala na tworzenie raportów, zestawień, analiz wielookresowych, obliczanie odchyleń pomiędzy wartościami rzeczywistymi a zaplanowanymi, szacowanie rentowności, planowanie i rzeczywistą kontrolę wykonania budżetu. Zawiera pełne spektrum rozwiązań dedykowanych budowie zintegrowanych systemów wspierających zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie lub instytucji.
Business Intelligence stanowi narzędzie menedżerów i specjalistów zajmujących się analizami i strategią. Dla menedżerów „liniowych”, którzy oczekują informacji o aktualnym stanie procesów przeznaczone są rozwiązania Business Activity Monitoring (BAM), umożliwiające przetwarzanie napływających na bieżąco danych. Techniki prezentacyjne dobierane są odpowiednio do potrzeb użytkownika. Aby uniknąć konieczności przeglądania gąszczu liczb, wizualizacja stanu aktualnego realizowana jest w postaci obrazkowej. Kokpit menedżerski (management dashboard) to atrakcyjny sposób prezentacji wyników – wizualizacja danych i raportów w postaci podobnej do pulpitów sterowniczych. O korzyściach wynikających z zastosowania systemów BI przedsiębiorcy mówią nam sami. Najczęściej wymieniane są takie elementy jak zwiększenie rentowności, obniżenie kosztów działalności, poszerzanie rynków zbytu, poprawa jakości produkcji. Wydaje się więc, że stosowanie controllingu jest niezbędnym aspektem koniecznym do osiągnięcia sukcesu w biznesie.
Pojęcie Big Data pojawiło się wraz z miliardami tzw. inteligentnych urządzeń podłączonych do sieci, które generują ilości danych niemożliwe do ogarnięcia przez ludzki umysł. Stale rośnie ilość informacji, które trzeba krócej lub dłużej przechowywać, zarządzać nimi, a także analizować. Big Data to nieustanne wyzwanie dla firm posiadających ogromne i szybko rosnące źródła danych – zwykle nastręczają one również problemów w zakresie ich analizy i użycia. Duże korporacje poszukują specjalistów zajmujących się gromadzeniem danych i przekazywaniem ich do dalszej obróbki, a konkretnie narzędziom analitycznym, które umieją powiedzieć jakie przyzwyczajenia i zachowania cechują klienta. Pozwala to firmie dostosować produkty i usługi do potrzeb zgłaszanych przez klientów. Tego rodzaju specjaliści muszą mieć rozwinięte kompetencje w zakresie nauk matematycznych. W ciągu kilku ostatnich lat wyrażenie Big Data zyskało sporą popularność. Użytkownikom kojarzy się raczej negatywnie: z inwigilacją, zbieraniem o nich danych i niecnym ich wykorzystywaniem przez chciwe banki, które tylko szukają okazji, by zedrzeć więcej pieniędzy z klientów. Operatorzy telekomunikacyjni, którzy potrafią właściwie wykorzystywać techniki analiz Big Data mogą uzyskać bardziej precyzyjny obraz klienta, lepiej przewidywać jego potrzeby oraz zwiększyć jego lojalność przez, co zmniejszy się ilość odejść klientów tzw. churn. Termin Big Data przeżywa obecnie medialny renesans. Dzisiaj analityka Big Data jest traktowana jako złoty środek na poprawę biznesu i osiągnięcie istotnej przewagi konkurencyjnej. Tak jest pomimo, że rozumienie samego terminu Big Data jest nieostre, a wiele firm próbuje, każda na swój sposób dobrze zrozumieć, co analityka Big Data naprawdę oznacza dla ich biznesu.
Technologia in-memory to doskonałe rozwiązanie mogące zastąpić powolne, kosztowne systemy business intelligence oparte na dyskach. Firmy, które jako pierwsze wykorzystają technologię in-memory, zyskają lepszy wgląd w prowadzone działania, poprawią swoją efektywność oraz obniżą koszty IT. Dzięki temu zyskają rzeczywistą przewagę nad konkurencją. Według jednego z szacunków firmy analitycznej w ciągu najbliższych pięciu lat około 30 procent przedsiębiorstw będzie wykorzystywać jedną lub kilka kluczowych aplikacji, których działanie będzie oparte na bazie danych in-memory, a do roku 2014 – 30 procent aplikacji analitycznych będzie wykorzystywać funkcje in-memory w celu zwiększenia skali i prędkości obliczeniowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz