SAP Fiori means new opportunities


Sap Fiori is the great opportunity to enterprises. Mobility and easy to use technology significantly streamlines business processes and allow to achieve benefits in a completely new areas. Therefore , SAP has developed SAP Fiori ™ tool . SAP Fiori ™ is a set of friendly-to-use applications that help support SAP® software using the same interfaces on computers, tablets and smartphones. Deliver a consumer-friendly experience to your enterprise software users with SAP Fiori, a collection of apps that support the most broadly and frequently used SAP software functions. Allow your employees to complete workflow approvals, information lookups, and self-service tasks – for an instant productivity boost.


Better and more comprehensive access to data and applications enables companies to gain greater staff efficiency , and hence – a greater return on their investment in SAP systems . By expanding the number of users participating in key business processes company achieve the same business objectives at a lower costs. With SAP Fiori ™ staff willingly and efficiently interpret data sourced from SAP systems , which results in much effective task accomplishment. SAP Fiori applications are available on the market, also in Poland.

SAP Fiori was developed by working closely with over 250 customers to understand the most commonly used business functions and ways in which the user experience for those functions could be improved and simplified. Early users of SAP Fiori have reported tremendous business benefits, including increased employee productivity and satisfaction, reduced work completion time and increased adoption of business processes. SAP Fiori mirrors familiar consumer online shopping and social media experiences. Instead of lengthy step-by-step printed instructions, users need almost no training to quickly gain access to their applications. Home page personalization allows them to display the applications they use most in their daily work. Users are presented with layers of consumable data such as missing time or outstanding customer invoices which they can prioritize and take action on. Easy-to-navigate screens designed for optimized mobile viewing help users find what they’re looking for and respond to requests quickly, as well as print and save data. Auto-entry saves time with repeatable tasks such as timesheets. Attachments and comments are easily opened for more detail on any process.

SAP Fiori is a collection of apps that can be used on mobile devices and desktops using browsers that support HTML5. SAP Fiori leverages responsive design, the concept of making apps sensitive to the form factor of devices with a single user interface. The SAP Fiori apps can be deployed in multiple ways; as a collection of apps with a single launchpad, as multiple Web apps, and they can be consumed from SAP or third-party portals. SAP Fiori can also be configured to give access to a sub-set of apps based on user roles.

The first release of SAP Fiori includes apps for the following four user roles: manager, employee, sales representative and purchasing agent. Some of the example apps are: approve leave requests, approve travel expenses, timesheet, paystubs, create sales orders, customer invoices and track purchase order.

Wydajność platformy SAP HANA

Wydajność platformy SAP HANA wynika z samej architektury rozwiązania, która jest silnie równoległa, jak również z kolumnowego przetwarzania danych.W SAP HANA wykorzystywane są następujące innowacyjne aspekty technologiczne:

Równoległe przetwarzanie w wielu rdzeniach procesorów – wykorzystanie możliwości przetwarzania współbieżnego przez SAP HANA. Oznacza to możliwość jednoczesnego wykorzystania mocy obliczeniowej do 80 procesorów, 2 terabajtów pamięci DRAM i 5 terabajtów SSD serwera. Obecnie każdy procesor wyposażony jest w zegar taktowany częstotliwością 3 GHz, co oznacza całkowitą dostępność j na poziomie 240 gigaherców (80 CPU * 3) oraz 2 terabajty pamięci DRAM.

Kolumnowa struktura bazy danych – dane w magazynie SAP HANA przechowywane są w postaci kolumnowej. Struktury wierszy są tradycyjne, ale dzięki przetwarzaniu w pamięci operacje mogą być wykonywane szybciej niż w tradycyjnej architekturze. Dzięki kolumnowej strukturze przechowywania danych, mogą być one przeanalizowane szybciej poprzez selektywny wybór tylko tych informacji, które są wymagane do przetworzenia zapytania.

Projekcja , agregacja i kompresja dynamiczna – SAP HANA umożliwia stosowanie zasady Principle of Minimal Projection. Z bazy danych pobierane są tylko te dane, które są potrzebne do przetwarzania. To samo odnosi się do agregacji . Gdy wymagana jest agregacja dane mogą być przetwarzane dynamicznie z prędkością 12,5 – 15 milionów operacji/sek / na rdzeń.

Narzędzie SAP HANA jest też wydajne w połączeniu z innymi systemami. Firmie SIDGroup udało się zintegrować SAP HANA™ z narzędziem Business Intelligence Tableau uzyskując płynne działanie, odczyt i wizualizację danych źródłowych z systemu SAP HANA w systemie do analizy i wizualizacji – Tableau. Tableau jest rozwiązaniem umożliwiającym wykonywanie szybkich, prostych i co najważniejsze – użytecznych analiz. Tableau pomaga biznesowi uzyskać wgląd w informacje, jest użyteczne przy rozwiązywaniu zwykłych i niecodziennych problemów. SAP HANA™, z kolei, to elastyczna, wielofunkcyjna platforma przetwarzania danych w pamięci (in-memory) pochodzących z dowolnych systemów biznesowych dająca bezpośredni dostęp do wyników analiz w czasie rzeczywistym.

Przy integracji wykorzystano bazę danych SAP HANA™ działającą na 256 GB pamięci RAM, 4 procesorach po 8 rdzeni czyli łącznie z 32 rdzeniami.

Podczas testów udało się uzyskać prędkość przetwarzania poniżej 1 sekundy, co dla użytkownika końcowego oznacza praktycznie brak zauważalnych opóźnień między wykonywaną czynnością, a uzyskanym na ekranie wynikiem. Testowano między innymi analizę sprzedaży oraz obliczanie sumy i średniego profitu w podziale na miasta i oddziały. Przy filtrowaniu tych danych odpowiedzi uzyskiwane z bazy danych były jeszcze szybsze. Do połączenia Tableau i SAP HANA nie są potrzebne dedykowane narzędzia typu middleware. Tableau podłączone było bezpośrednio do SAP HANA. Na laptopie z Tableau wystarczy zainstalować oprogramowanie SAP HANA Client. Zademonstrowane podczas warsztatów połączenie Tableau z SAP HANA pokazuje jakie korzyści niesie integracja tych dwóch narzędzi.

Warto powiedzieć też o wydajności samej platformy SAP HANA i tego w jaki sposób można ją mierzyć.

Koncepcja testów wydajnościowych przedstawiona przez dr Vishal Sikka odnosi się do pomiaru rzeczywistej wydajności HANA. Wzorzec pomiarowy składa się z następujących wymiarów:

• Rozmiar danych – im więcej danych tym wolniej trafiają do systemu

• Złożoność zapytań – im bardziej skomplikowane zapytanie tym więcej czasu potrzeba na odpowiedź

• Zmienność danych – sprawdzamy jak system przyswaja informacje, gdy dane są zmienne

• Czy dane są przetworzone właściwie – weryfikacja etapu przygotowania danych

• Czas odpowiedzi – jak szybko system reaguje i daje odpowiedź na zapytanie

Nauka podpowiada nam, że ludzki mózg może wykonywać zadania w zależności od złożoności: interaktywnie przy ciągłym przepływie myśli w który się angażuje – w czasie około 800 milisekund, efektywnie, gdy jest zaangażowany – w czasie poniżej 3 sekund, a gdy nie jest zaangażowany wyłącznie w przetwarzaną informację – poniżej 8 sekund. System SAP HANA jest w stanie odpowiedzieć na zapytania użytkownika w czasie krótszym niż 3 sekundy.