SAP 360® Customer - CRM nowej generacjiPodczas gdy SAP HANA jest kluczowym elementem BI całości rozwiązania SAP, to SAP 360® Customer pozwala na dostęp online i nawiązywanie bliższych relacji z klientami.

Przede wszystkich SAP 360® Customer pozwala na nawiązywanie i utrzymywanie bliskich relacji z klientami oraz zapewnia dostęp do informacji i umożliwia spersonalizowaną obsługę klientów z dowolnego miejsca i na dowolnej platformie. SAP 360® Customer opiera się na platformie SAP HANA i wykorzystuje zaawansowane technologie: przetwarzanie in-memory, chmury obliczeniowe oraz rozwiązania mobilne. Dzięki innowacyjnemu podejściu umożliwia przedsiębiorstwom zmianę sposobu kontaktu z klientami oraz rozszerzenie ram tradycyjnego zarządzania kontaktami. Rozwiązanie SAP 360 Customer udostępnia możliwości, które pozwalają podejmować konkretne działania i nawiązywać kontakty z klientami ― w odpowiednim kontekście i w czasie rzeczywistym. Zwiększa to możliwości pracowników mobilnych, ułatwia współpracę, oraz przyspiesza inicjowanie transakcji

Jedną z istotnych funkcji jest dostęp do danych w czasie rzeczywistym: System umożliwia bezpośredni dostęp do danych klientów, w ich potrzeby i preferencje, dzięki czemu możliwe jest przewidywanie ich przyszłych zachowań. Taki kompleksowy wgląd w czasie rzeczywistym w informacje o klientach korzysta z aktualnych danych z systemów interakcji z klientami i z systemów transakcyjnych. Wykorzystywane są także publicznie dostępne informacje z sieci społecznościowych. Dostęp do dużych ilości danych w krótkim czasie znacząco przyspiesza realizację istniejących procesów oraz ułatwia podejmowanie decyzji ― w dowolnym miejscu przy użyciu dowolnego urządzenia. Naturalnym i jednym z pierwszych zastosowań tych nowatorskich technologii stały się rozwiązania wspomagające zarządzanie szeroko rozumianymi relacjami z klientem. Stało się tak, ponieważ to właśnie przeprowadzona a czasie rzeczywistym kompleksowa analiza historycznych jak i predykcja przyszłych modeli zachowań i potencjału klientów, dynamiczne i wielowymiarowe porównania z innymi firmami dają najszybsze i wymierne korzyści. Przeprowadzana w czasie rzeczywistym segmentacja i możliwość prowadzenia dynamicznie planowanych kampanii, uwzględniających kompletną i w pełni aktualną historię klienta oraz bieżący kontekst aktualnej interakcji to tylko wybrane przykłady nowych wymiarów wartości, które tworzy SAP HANA.

Interakcje w czasie rzeczywistym: Możliwość wglądu w czasie rzeczywistym w dane, umożliwia zróżnicowaną obsługę poprzez oferowanie spersonalizowanych produktów zaspokajających potrzeby i życzenia konkretnych klientów. Bieżące wykorzystanie spływających informacji pozwala w odpowiednim czasie nawiązać kontakt z klientem aby z wyprzedzeniem rozwiązać problemy, czy wprowadzić nowe produkty i usługi.

Realizacja w czasie rzeczywistym: Firmy są w stanie natychmiast i kompleksowo realizować procesy dotyczące klientów, rzetelnie wywiązywać się z podjętych zobowiązań oraz zapewniać obsługę klienta w sposób wyróżniający firmę wśród konkurencji. Wykorzystując najlepsze procedury branżowe wbudowane w rozwiązania SAP przedsiębiorstwa mogą zwiększyć efektywność i wydajność. Dzięki temu pracownicy są w stanie lepiej realizować zadania sprzedażowe, serwisowe i marketingowe.

Rozwiązania firmy SAP pozwalają przedsiębiorstwom i ich pracownikom efektywniej współpracować i lepiej wykorzystywać posiadane informacje biznesowe w celu zdobycia przewagi nad konkurencją ― zarówno na zapleczu, jak i na sali spotkań zarządu, w magazynie i w sklepie, z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych. Kluczowym elementem rozwiązania SAP 360® Customer jest aplikacja SAP® CRM wdrożona na platformie SAP HANA. W jego skład wchodzą inne produkty i rozwiązania oparte na chmurze, takie jak rozwiązanie SAP® CustomerOnDemand, platforma społecznościowa SAP® Jam oraz kilka rozwiązań mobilnych. Brak koniecznego do tej pory rozdziału pomiędzy systemem transakcyjnym i analitycznym eliminuje dylematy związane z replikacją danych i tym, w jakim stopniu informacje, które poddajemy analizie są nadal aktualne. Dynamika otoczenia biznesowego systematycznie rośnie i coraz częściej złożone raporty już zaraz po ich opracowaniu okazują się być wyłącznie odzwierciedleniem stanu historycznego.

SAP Enterprise Architecture Framework - metodyka tworzenia aplikacji dla przedsiębiorstwSAP Enterprise Architecture Framework jest  znaną metodyką rozwoju architektury korporacyjnej opartą na strukturze TOGAF. TOGAF -  The Open Group Architecture Framework  to inaczej szkielet dla architektury korporacyjnej, który zapewnia kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania informacyjną architekturą organizacji.  Wersja TOGAF 9.1 została opublikowana w grudniu 2011 r. jako tzw. edycja techniczna TOGAF 9 (ang. Technical Corrigendum. 
Metodyka SAP Enterprise Architecture Framework została dostosowana w taki sposób, aby wspierać wdrożenia aplikacji komercyjnych w przedsiębiorstwach zorientowanych na usługi. Celem tej metodyki  jest  transformacja organizacji w firmę działająca w strukturach architektonicznych spełniających także założenia związane z orientacją na usługi, czyli SOA.
SAP EAF  służy do realizacji potrzeb biznesowych poprzez IT. Wśród narzędzi służących do utrzymywania architektury, zgodności i tworzenia aplikacji kompozytowych należy wymienić SAP NetWeaver Composition Environment, SAP Solution Manager, bądź SAP NetWeaver Process Integration. SAP EAF dostarcza swoim użytkownikom proces konwersji potrzeb biznesu ma architekturę IT, pomaga zidentyfikować potrzeby informacyjne biznesu, pomaga zidentyfikować uwarunkowania wdrożenia rozwiązań docelowych i pomaga zidentyfikować istniejące ryzyko i ograniczenia,proces projektowania wartościowego modelu. 

Model architektoniczny SAP EAF obejmuje szereg uniwersalnych pojęć, które konstruują środowisko dla rozwiązań w architekturze SOA czyli architektury zorientowanej na usługi. Architektura oparta na usługach (ang. Service-Oriented Architecture, SOA) –to inaczej koncepcja tworzenia systemów informatycznych, w której główny nacisk stawia się na definiowanie usług, które spełnią wymagania użytkownika. Pojęcie SOA obejmuje zestaw metod organizacyjnych i technicznych mający na celu lepsze powiązanie biznesowej strony organizacji z jej zasobami informatycznymi.  Wśród tych pojęć można wymienić: funkcje, usługi biznesowe, usługi aplikacyjne, komponenty aplikacji, komponenty techniczne, kontrakty usługowe. Dzięki wykorzystaniu tych pojęć istnieje możliwość płynnego przejścia z poziomu modeli architektonicznych SAP EAF ma poziom modeli rozwiązań SOA.

Użytkowanie rozwiązań w architekturze SOA wiąże się z szeregiem specyficznych zagadnień decyzyjnych. Przykładem takiego zagadnienia może być potencjał zdolności do ponownego użycia usług, który determinuje stopień ich unifikacji i budżet rozwojowy. Wiedza o organizacji przedsiębiorstwa, celach, planach i uwarunkowania jego funkcjonowania ma fundamentalne znaczenie dla trafnego wyboru wariantu rozwoju rozwiązań w architekturze SOA.
Podejście SAP Enterprise Architecture Framework wyjaśnia związek rozwiązań IT z potrzebami biznesu wskazując na racjonalny poziom wydatków związany z rozwojem proponowanych rozwiązań, pozwala ocenić potencjał przyszłego wykorzystania tworzonych komponentów systemowych, systematyzuje repozytoria SOA w kontekście biznesowym, dzięki czemu możliwa jest szybka identyfikacja istniejących i brakujących komponentów.
Faza wstępna SAP EAF  zapewnienie wspólnego języka dla biznesowo i technologicznie zorientowanych uczestników przedsięwzięć. Architektura biznesowa pozwala na dostarczenie systematyki usług biznesowych i uwarunkowań ich funkcjonowania, natomiast architektura aplikacji służy do tworzenia powiązania usług biznesowych z aplikacjami i danymi.

SAP NetWeaver to narzędzie do integracji aplikacji

SAP NetWeaver jest narzędziem do integracji aplikacji. Poniżej napiszemy w skrócie czego można spodziewać się po tym narzędziu.


Praktycznie każda organizacja poszukuje możliwości uproszczenia realizacji przepływu procesu  czyli workflow, jego automatyzacji oraz zmniejszenia kosztów operacyjnych poprzez zintegrowanie różnych aplikacji i partnerów biznesowych za pośrednictwem pośredniej warstwy biznesowej architektury zorientowanej na usługi. Platforma NetWeaver pozwala na integrację aplikacji, niezależnie od środowiska w jakim zostały zainstalowane (różne systemy operacyjne, różne bazy danych).

Typowe problemy związane z integracją procesów to: zwiększenie kosztu integracji pomiędzy dwoma systemami informatycznymi (typu „Point to Point”) w złożonej strukturze, brak elastyczności niezbędnej do szybkiego reagowania na zmiany w wymaganiach biznesowych, niemożność efektywnego ponownego wykorzystania aplikacji i zasobów platformy.

SAP NetWeaver PI pomaga klientom sprostać tym wyzwaniom, oferując funkcjonalności wspierające integrację procesów oraz integrację techniczną w rozwiązaniach firmy SAP oraz innych dostawców. Platforma ta pozwala dość prosto łączyć systemy SAP z praktycznie wszystkimi najważniejszymi produktami i technologiami IT dostępnymi na polskim i światowym rynku. Dzięki platformie SAP NetWeaver dział IT może zapewnić spójne działanie różnych aplikacji i systemów, tak by wspierały kompleksowe procesy biznesowe – wymieniając informacje i wykonując transakcje oraz działając jak jeden system. SAP NetWeaver Process Integration pozwala integrować procesy biznesowe realizowane w aplikacjach SAP oraz systemach innych dostawców, a także zarządzać nimi wykorzystując do łączenia aplikacji i źródeł danych Adaptery partnerów – do zmniejszenia kosztów integracji w celu rozszerzenia łączności na sieci biznesowe. SAP NetWeaver umożliwia integrację procesów w zróżnicowanych środowiskach IT zarówno wewnątrz danego przedsiębiorstwa, jak i łącząc ze sobą różnych partnerów. Pozwala połączyć między innymi takie technologie internetowe jak XML oraz usługi WWW/http zapewniając otwartość i współpracę ze środowiskami Microsoft.NET i J2EE.

Ponad 3 tys. organizacji korzysta z SAP NetWeaver Process Integration (SAP NetWeaver PI) jako pośredniej warstwy biznesowej – zorientowanej na usługi architektury (SOA), wspierającej integracje typu „Application to Application” (A2A) i „Business to Business” (B2B) oraz przyśpieszającej wdrożenia złożonych aplikacji. SAP NetWeaver Process Integration to najbardziej niezawodne rozwiązanie do integracji o najniższym całkowitym koszcie eksploatacji dla klientów SAP.

Komponenty SAP NetWeaver to:
SAP NetWeaver Application Server
SAP NetWeaver Business Intelligence
SAP NetWeaver Exchange Infrastructure
SAP NetWeaver Master Data Management
SAP NetWeaver Mobile
SAP NetWeaver Portal
SAP Auto-ID Infrastructure
SAP NetWeaver Identity Management