SAP NetWeaver to narzędzie do integracji aplikacji

SAP NetWeaver jest narzędziem do integracji aplikacji. Poniżej napiszemy w skrócie czego można spodziewać się po tym narzędziu.


Praktycznie każda organizacja poszukuje możliwości uproszczenia realizacji przepływu procesu  czyli workflow, jego automatyzacji oraz zmniejszenia kosztów operacyjnych poprzez zintegrowanie różnych aplikacji i partnerów biznesowych za pośrednictwem pośredniej warstwy biznesowej architektury zorientowanej na usługi. Platforma NetWeaver pozwala na integrację aplikacji, niezależnie od środowiska w jakim zostały zainstalowane (różne systemy operacyjne, różne bazy danych).

Typowe problemy związane z integracją procesów to: zwiększenie kosztu integracji pomiędzy dwoma systemami informatycznymi (typu „Point to Point”) w złożonej strukturze, brak elastyczności niezbędnej do szybkiego reagowania na zmiany w wymaganiach biznesowych, niemożność efektywnego ponownego wykorzystania aplikacji i zasobów platformy.

SAP NetWeaver PI pomaga klientom sprostać tym wyzwaniom, oferując funkcjonalności wspierające integrację procesów oraz integrację techniczną w rozwiązaniach firmy SAP oraz innych dostawców. Platforma ta pozwala dość prosto łączyć systemy SAP z praktycznie wszystkimi najważniejszymi produktami i technologiami IT dostępnymi na polskim i światowym rynku. Dzięki platformie SAP NetWeaver dział IT może zapewnić spójne działanie różnych aplikacji i systemów, tak by wspierały kompleksowe procesy biznesowe – wymieniając informacje i wykonując transakcje oraz działając jak jeden system. SAP NetWeaver Process Integration pozwala integrować procesy biznesowe realizowane w aplikacjach SAP oraz systemach innych dostawców, a także zarządzać nimi wykorzystując do łączenia aplikacji i źródeł danych Adaptery partnerów – do zmniejszenia kosztów integracji w celu rozszerzenia łączności na sieci biznesowe. SAP NetWeaver umożliwia integrację procesów w zróżnicowanych środowiskach IT zarówno wewnątrz danego przedsiębiorstwa, jak i łącząc ze sobą różnych partnerów. Pozwala połączyć między innymi takie technologie internetowe jak XML oraz usługi WWW/http zapewniając otwartość i współpracę ze środowiskami Microsoft.NET i J2EE.

Ponad 3 tys. organizacji korzysta z SAP NetWeaver Process Integration (SAP NetWeaver PI) jako pośredniej warstwy biznesowej – zorientowanej na usługi architektury (SOA), wspierającej integracje typu „Application to Application” (A2A) i „Business to Business” (B2B) oraz przyśpieszającej wdrożenia złożonych aplikacji. SAP NetWeaver Process Integration to najbardziej niezawodne rozwiązanie do integracji o najniższym całkowitym koszcie eksploatacji dla klientów SAP.

Komponenty SAP NetWeaver to:
SAP NetWeaver Application Server
SAP NetWeaver Business Intelligence
SAP NetWeaver Exchange Infrastructure
SAP NetWeaver Master Data Management
SAP NetWeaver Mobile
SAP NetWeaver Portal
SAP Auto-ID Infrastructure
SAP NetWeaver Identity Management

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz