SAP Enterprise Architecture Framework - metodyka tworzenia aplikacji dla przedsiębiorstwSAP Enterprise Architecture Framework jest  znaną metodyką rozwoju architektury korporacyjnej opartą na strukturze TOGAF. TOGAF -  The Open Group Architecture Framework  to inaczej szkielet dla architektury korporacyjnej, który zapewnia kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania informacyjną architekturą organizacji.  Wersja TOGAF 9.1 została opublikowana w grudniu 2011 r. jako tzw. edycja techniczna TOGAF 9 (ang. Technical Corrigendum. 
Metodyka SAP Enterprise Architecture Framework została dostosowana w taki sposób, aby wspierać wdrożenia aplikacji komercyjnych w przedsiębiorstwach zorientowanych na usługi. Celem tej metodyki  jest  transformacja organizacji w firmę działająca w strukturach architektonicznych spełniających także założenia związane z orientacją na usługi, czyli SOA.
SAP EAF  służy do realizacji potrzeb biznesowych poprzez IT. Wśród narzędzi służących do utrzymywania architektury, zgodności i tworzenia aplikacji kompozytowych należy wymienić SAP NetWeaver Composition Environment, SAP Solution Manager, bądź SAP NetWeaver Process Integration. SAP EAF dostarcza swoim użytkownikom proces konwersji potrzeb biznesu ma architekturę IT, pomaga zidentyfikować potrzeby informacyjne biznesu, pomaga zidentyfikować uwarunkowania wdrożenia rozwiązań docelowych i pomaga zidentyfikować istniejące ryzyko i ograniczenia,proces projektowania wartościowego modelu. 

Model architektoniczny SAP EAF obejmuje szereg uniwersalnych pojęć, które konstruują środowisko dla rozwiązań w architekturze SOA czyli architektury zorientowanej na usługi. Architektura oparta na usługach (ang. Service-Oriented Architecture, SOA) –to inaczej koncepcja tworzenia systemów informatycznych, w której główny nacisk stawia się na definiowanie usług, które spełnią wymagania użytkownika. Pojęcie SOA obejmuje zestaw metod organizacyjnych i technicznych mający na celu lepsze powiązanie biznesowej strony organizacji z jej zasobami informatycznymi.  Wśród tych pojęć można wymienić: funkcje, usługi biznesowe, usługi aplikacyjne, komponenty aplikacji, komponenty techniczne, kontrakty usługowe. Dzięki wykorzystaniu tych pojęć istnieje możliwość płynnego przejścia z poziomu modeli architektonicznych SAP EAF ma poziom modeli rozwiązań SOA.

Użytkowanie rozwiązań w architekturze SOA wiąże się z szeregiem specyficznych zagadnień decyzyjnych. Przykładem takiego zagadnienia może być potencjał zdolności do ponownego użycia usług, który determinuje stopień ich unifikacji i budżet rozwojowy. Wiedza o organizacji przedsiębiorstwa, celach, planach i uwarunkowania jego funkcjonowania ma fundamentalne znaczenie dla trafnego wyboru wariantu rozwoju rozwiązań w architekturze SOA.
Podejście SAP Enterprise Architecture Framework wyjaśnia związek rozwiązań IT z potrzebami biznesu wskazując na racjonalny poziom wydatków związany z rozwojem proponowanych rozwiązań, pozwala ocenić potencjał przyszłego wykorzystania tworzonych komponentów systemowych, systematyzuje repozytoria SOA w kontekście biznesowym, dzięki czemu możliwa jest szybka identyfikacja istniejących i brakujących komponentów.
Faza wstępna SAP EAF  zapewnienie wspólnego języka dla biznesowo i technologicznie zorientowanych uczestników przedsięwzięć. Architektura biznesowa pozwala na dostarczenie systematyki usług biznesowych i uwarunkowań ich funkcjonowania, natomiast architektura aplikacji służy do tworzenia powiązania usług biznesowych z aplikacjami i danymi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz